รู้จักกับภูเก็ต เกาะใหญ่ที่สุดของไทย

ภูเก็ต เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ของไทยอยู่ทางฝั่งทะเลอันดามันในมหาสมุทรอินเดีย ภูเก็ตมีลักษณะเป็นเกาะขนาดใหญ่ มีพื้นที่ 543 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของไทยและอันดับที่ 76 ของโลก เกาะภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับ 5 ของไทย เกาะภูเก็ตเป็นเกาะที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานและมีเรื่องราวในอดีตที่น่าสนใจ มีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆบนเกาะ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวตามเกาะเล็กๆอื่นๆของจังหวัด นอกจากนี้ยังมีสถานที่สำคัญเช่น สะพานท้าวเทพกระษัตรีและสะพานท้าวศรีสุนทร เป็นสะพานข้ามทะเลเพื่อข้ามมายังจังหวัด

ในสมัยประวัติศาสตร์ไทย จังหวัดภูเก็ตเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัยจนถึงอาณาจักรนครศรีธรรมราช ในตอนนั้นเกาะภูเก็ตถูกเรียกว่า เมืองตะกั่วถลาง เป็นเมืองที่ 11 ใน 12 เมืองนักษัตร โดยใช้เป็นสัญลักษณ์รูปสุนัข ต่อมาในสมัยสุโขทัยถูกเปลี่ยนชื่อเป็น เมืองตะกั่วป่า และกลายเป็นเมืองท่าเรือที่สำคัญในช่วงสมัยอยุธยา และเริ่มมีชาวฮอลันดา ชาวโปรตุเกส และชาวฝรั่งเศส เข้ามาสร้างสถานที่เก็บแร่ ดีบุก รวมถึงอาคารบ้านเรือนที่มีรูปทรงแบบโปรตุกีส และมีชาวจีนอพยพเดินทางมาตั้งถิ่นฐานบนเกาะภูเก็ต นอกจากนี้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เกิดสงครามเก้าทัพขึ้นโดยกษัตริย์ของประเทศพม่า ยกทัพมาตีหัวเมืองทางใต้ และท่านผู้หญิงจันและคุณมุก ได้รวมพละกำลังต่อสู้จนชนะและยึดเกาะภูเก็ตกลับคืน และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงจันเป็น ท้าวเทพกระษัตรี และคุณมุกเป็นท้าวศรีสุนทร ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถูกเรียกว่า มณฑลภูเก็ต จนกระทั่งต่อมาในปี พ.ศ. 2476 ได้ยกเลิกมลฑลมาเป็นจังหวัดภูเก็ตในปัจจุบัน