อุทยานแห่งชาติสิรินาถ

อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ตั้งอยู่ที่ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื่องด้วยบริเวณของพื้นที่อำเภอถลางนั้นเป็นพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์และมีชายหาดทรายขาวสะอาดสวยงาม ทำให้ได้รับเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล อุทยานแห่งชาติสิรินาถอยู่บริเวณฝั่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะภูเก็ต เป็นบริเวณที่ยังคงมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มาก โดยประกอบด้วยป่าสนทะเลธรรมชาติ, หาดทรายสีขาวสะอาด รวมถึงแนวปะการังที่สวยงามและยังคงความอุดมสมบูรณ์ไว้ นอกจากนี้พื้นที่ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่เต่าทะเลมาวางไข่ในช่วงฤดูวางไข่ และเป็นที่อยู่อาศัยของจักจั่นทะเลจำนวนมาก รวมถึงหอยทะเลหายากหลายชนิดในบริเวณนั้น ทำให้ทางกรมอุทยานเล็งเห็นว่า พื้นที่ดังกล่าวควรอนุรักษ์ความเป็นธรรมชาติไว้ โดยไม่อนุญาตให้สร้างอาคาร ร้านอาหาร ทั้งหมด  อุทยานแห่งชาติสิรินาถอยู่ห่างจากสนามบินภูเก็ตเพียง 1 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 56,250 ไร่ หรือ 90 ตารางกิโลเมตร

สำหรับการมาเยี่ยมชมภายในอุทยานนั้นทางอุทยานมีการเก็บค่าบริการโดยคิดเป็น ชาวไทย 40 และ 20 บาท ส่วนชาวต่างชาติ 200 และ 100 บาท แต่เดิมพื้นที่ของอุทยานนั้นเป็นพื้นที่สงวนเลี้ยงสัตว์บ้านสาคู ต่อมาได้พัฒนาให้มีการอนุรักษ์พื้นที่ไว้เป็นพื้นที่อุทยานทางทะเล นอกจากนี้บริเวณอุทยานยังครอบคลุมพื้นที่ชายหาด อย่างเช่น หาดทรายแก้ว หาดไม้ขาว ซึ่งเป็นชายหาดทรายขาวสะอาดเลียบไปตามชายฝั่งในระยะทางกว่า 13 กิโลเมตร ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามซึ่งประกอบไปด้วยป่าสนธรรมชาติ, ป่าเขาเมือง, ป่าเขารวก เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบบรรยากาศร่มรื่น เย็นสบาย นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ยังถูกเรียกอีกชื่อว่า อุทยานแห่งชาติหาดในยาง