วัดไชยธาราราม

นอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลสวยงามของภูเก็ตแล้ว ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายบนเกาะรวมถึงแหล่งไหว้พระอย่าง วัดไชยธาราราม เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มากในจังหวัดภูเก็ต วัดไชยธาราราม เดิมทีถูกเรียกว่า วัดฉลอง ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต 8 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางถนนหมายเลข 4021 วัดแห่งนี้มีความเก่าแก่อย่างมาก สันนิฐานว่าถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวเมืองภูเก็ตในตอนนั้น โดยในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีพระครูวิสุทธิวงศาจาริย์ญาณมุนี เป็นเจ้าอาวาส โดยพระครูวิสุทธิวงศาจาริย์ญาณมุนี มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นในเรื่องของการรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูก ซึ่งท่านได้เป็นที่เคารพนับถือแก่ชาวบ้านในสมัยนั้น ปัจจุบันพระครูวิสุทธิวงศาจาริย์ญาณมุนี ได้มรณภาพแล้ว

ภายในวัดมีพระอุโบสถซึ่งมีจิตกรรมฝาพนัง บอกเล่าถึง พุทธประวัติของพระพุทธเจ้า ทั้งตอนประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพาน, หุ่นขี้ผึ้งจำลอง หลวงพ่อแช่ม, หลวงพ่อช่วง, หลวงพ่อเกลี้อม และพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ ซึ่งภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกามาบรรจุไว้ในพระมหาเจดีย์อีกด้วย โดยพระบรมสารีริกธาตุดังกล่าวนั้นคาดว่ามีอายุกว่า 2,200 ปี โดยมีการอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2542 จากวัดสัมโพธิวิหาร ประเทศศรีลังกา ซึ่งได้อันเชิญมายังประเทศไทย ณ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) เพื่อให้ประชาชนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวได้เข้ามากราบไหวเพื่อเป็นสิริมงคล